BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIA ZPN.6220.1.9.2017.AK i ZPN.6220.1.10.2017.AK

Burmistrz Pisza zawiadamia, że zwrócił się z prośbami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć pod nazwami:


 


„Budowa farmy fotowoltaicznej dla miejscowości Kwik, gmina Pisz-1”  o mocy do 1MW  na działce nr 68/5 – obręb Kwik, gmina Pisz.


 


 


Budowa farmy fotowoltaicznej dla miejscowości Kwik, gmina Pisz-2”  o mocy do 1MW  na działce nr 68/5 – obręb Kwik, gmina Pisz.


 


 


 


 

Data powstania: czwartek, 5 paź 2017 12:10
Data opublikowania: czwartek, 5 paź 2017 13:39
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 paź 2017 07:54
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1439 razy