BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.19.2017.EO

o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę w treści decyzji Nr 19/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ zawiadamiam, że w dniu 05.10.2017 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz Burmistrz Pisza wydał postanowienie prostujące oczywistą omyłkę w treści decyzji Nr 19/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na  budowie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na działkach o nr geodezyjnych 1/38, 1/39, 1/43, 1/48, 1/50, 1/55 położonych w obrębie Łupki, gmina Pisz oraz na działkach o nr geodezyjnych 1470 i 1183 położonych w obrębie Pisz 1, gmina Pisz.

 

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości, pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Łupki, gmina Pisz.

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 6 paź 2017 08:43
Data opublikowania: piątek, 6 paź 2017 10:17
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 paź 2017 07:54
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1072 razy