BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.24.2017.EO

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ zawiadamiam, że w dniu 06.10.2017 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin   reprezentowanej przez pełnomocnika ELEKTRO-TECH PROJEKT Ryszard Fabrykowski, ul. Makowa 9, Wilkasy, 11-500 Giżycko Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 24/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na  budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV YAKXS 4x120 mmo długości około 297 m wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, na działkach o nr geodezyjnych 193/1, 193/2, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 193/8, 193/9, 193/10, 193/23, 193/20, 193/21, 193/13, 193/14, 193/15, 193/16, 193/17, 193/22, 193/19 położonych w obrębie Pilchy, gmina Pisz.

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości, pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Pilchy, gmina Pisz.

 

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 6 paź 2017 13:34
Data opublikowania: piątek, 6 paź 2017 15:10
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 paź 2017 07:54
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1046 razy