BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.26.2017.EO

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej we wsi Ciesina

 

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ zawiadamiam, że w dniu 11.10.2017 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin   reprezentowanej przez pełnomocnika TARE Sp. z o.o., ul. Składowa 12 lok. 211, 15-399 Białystok,

 Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 26/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej napowietrznej linii kablowej niskiego napięcia o długości około 300 m, budowie kabla energetycznego niskiego napięcia o długości około 100 m oraz budowie złącza kablowo-pomiarowego na działkach o nr geodezyjnych 16/1, 15/1, 13/1, 12/1, 11/1, 10/3, 292/1, 9/1, 8/15, 8/18, 8/19, 610/1, 8/13, 290/8, 24/1, 30/5, 25/1, 25/3, 25/4, 422/2 obręb Ciesina, gmina Pisz.

 

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości, pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Ciesina, gmina Pisz.

 

 

 

Data powstania: czwartek, 12 paź 2017 10:03
Data opublikowania: czwartek, 12 paź 2017 10:14
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 paź 2017 12:00
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1078 razy