BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

-Położenie nieruchomości – obręb Zdory, gmina Pisz,
-Numer działki – 165,
-Numer KW – OL1P/00041412/4,
-Powierzchnia nieruchomości – 4 900 m²,
-Opis nieruchomości – grunt przeznaczony do użytkowania na cele rolne,
-Roczna wysokość czynszu – 260 zł.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada  2007r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko- Mazurskiego z 2008r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz istnieje możliwość zagospodarowania w/w terenu pod zabudowę zagrodową.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 13 października 2017 r. do dnia 3 listopada 2017 r.

Data powstania: piątek, 13 paź 2017 12:57
Data opublikowania: piątek, 13 paź 2017 15:10
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 gru 2017 14:25
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 844 razy