BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

-Położenie nieruchomości – Pilchy, gmina Pisz,
-Numer działki – część 207/10,
-Numer KW – 13707,
-Powierzchnia nieruchomości – 400 m²,
-Opis nieruchomości – teren przeznaczony jest do zagospodarowania bez prawa wznoszenia urządzeń i obiektów budowlanych oraz ogrodzenia z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu jeziora,
- Roczna wysokość czynszu – 200 zł + 23 % podatku VAT,
-Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. W/w nieruchomość położona jest na obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz, teren położony jest na obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 13 października 2017 r. do dnia 3 listopada 2017 r.

Data powstania: piątek, 13 paź 2017 13:28
Data opublikowania: piątek, 13 paź 2017 15:11
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 gru 2017 14:27
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 882 razy