BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Długa,
-Numery działek – 1865 i cz. 1863,
-Numer KW – OL1P/00022783/6,
-Powierzchnia nieruchomości – 51 790m²,
-Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne,
-Roczna wysokość czynszu – 2 072 zł.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada  2007r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2008r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 1 roku.

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVI/465/13 Rady Miejskiej  Piszu z dnia 30 września 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta Pisz ogłoszoną w Dz. U. Województwa Warmińsko – Mazurskiego, poz. 3312 i 3313 z dnia 4 grudnia 2013 r. położona jest w obszarze oznaczonym symbolami: 11MP, 12 MP i 13 MP – teren zabudowy pensjonatowej, 20 KD – ścieżki piesze i pieszo – rowerowe, 23 KD – teren drogi dojazdowej oraz 25 KDW – teren drogi wewnętrznej.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2018 r., na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 16 października 2017 r. do dnia 6 listopada 2017 r.

Data powstania: wtorek, 17 paź 2017 08:54
Data opublikowania: czwartek, 19 paź 2017 08:44
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 gru 2017 14:24
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 693 razy