BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU ZPN.6220.1.9.2017.AK

Burmistrz Pisza, zawiadamia że na podstawie art. 36 § 1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017r. poz. 1257 / postanowieniem z dnia 23.10.2017r.  wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy  dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:  „Budowa farmy fotowoltaicznej dla miejscowości Kwik, gmina Pisz-1”  o mocy do 1MW  na działce nr 68/5 – obręb Kwik, gmina Pisz, do dnia  22. 12. 2017r.

Data powstania: środa, 25 paź 2017 07:34
Data opublikowania: czwartek, 26 paź 2017 07:38
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 lis 2017 07:16
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 911 razy