BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – obręb Rostki, gmina Pisz,
Numer działki –  cz. 170/4,
Numer KW – OL1P/00013711/5,
Powierzchnia nieruchomości – 16 071 m²,
Opis nieruchomości – teren  do wydzierżawienia przeznaczony do użytkowania na cele rolne,
Roczna wysokość czynszu – 803 zł.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. W/w nieruchomość położona jest w obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 30 października 2017 r. do dnia 20 listopada 2017 r. 

Data powstania: poniedziałek, 30 paź 2017 13:06
Data opublikowania: poniedziałek, 30 paź 2017 13:43
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 gru 2017 14:18
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 852 razy