BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

- Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Długa,
- Numer działki – cz. 1869,
- Numer KW – OL1P/00022783/6,
- Powierzchnia nieruchomości – 7666 m²,
- Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne,

- Roczna wysokość czynszu – 383 zł.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2008r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVI/465/13 Rady Miejskiej Piszu z dnia 30 września 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta Pisz ogłoszoną w Dz. U. Województwa Warmińsko – Mazurskiego, poz. 3312 i 3313 z dnia 4 grudnia 2013 r. położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 17 ZP – teren zieleni parkowej.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 30 października 2017 r. do dnia 20 listopada 2017 r.

 

Data powstania: poniedziałek, 30 paź 2017 13:07
Data opublikowania: poniedziałek, 30 paź 2017 13:46
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 gru 2017 14:17
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 947 razy