BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.29.2017.EO

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ zawiadamiam, że w dniu 02.11.2017 r. na wniosek Emitel Sp. z o.o., ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Dzięgo, ul. Piekarnicza 1, 80-126 Gdańsk,

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 29/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na  budowie stacji bazowej telefonii komórkowej 43163 Pisz Emitel, w skład której wchodzą: wieża kratowa o wysokości do 43 m, szafy typu „outdoor” o wymiarach około 1,5 m x 6 m, na części działki o nr geodezyjnym 136/5 położonej w obrębie Pisz 2.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości, pok. Nr 63, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5.

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 2 lis 2017 08:40
Data opublikowania: czwartek, 2 lis 2017 13:23
Data przejścia do archiwum: piątek, 17 lis 2017 07:22
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1095 razy