BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.18.2016

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ Burmistrz Pisza zawiadamia, że postanowieniem z dnia 03.11.2017 r. zawiesił, na podstawie art. 97 § 4 i art. 101 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz. 1257/, postępowanie administracyjne w sprawie dotyczącej wznowienia postępowania zakończonego wydaniem przez Burmistrza Pisza Decyzji Nr 18/16 z dnia 21 października 2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej 43163 Pisz Tartak Emitel, na działce nr 564/3, położonej w obrębie Pisz 2 przy ul. Orzyskiej.

 

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Piszu w pok. Nr 63, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Data powstania: wtorek, 7 lis 2017 07:32
Data opublikowania: wtorek, 7 lis 2017 07:38
Data przejścia do archiwum: środa, 15 lis 2017 07:15
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1311 razy