BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

-Położenie nieruchomości – obręb Trzonki, gmina Pisz,
-Numer działki – 84/2
-Numer KW – OL1P/00016391/6,
-Powierzchnia nieruchomości – 272 m²,
-Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania jako działka siedliskowa wraz z posadowionym na gruncie budynkiem gospodarczym (stodoła) o pow. zabudowy 80 m2,
- Roczna wysokość czynszu – 150 zł + 23 % podatku VAT,
-Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. W/w nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz jest to teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 7 listopada 2017 r. do dnia 28 listopada 2017 r.

Data powstania: wtorek, 7 lis 2017 07:47
Data opublikowania: wtorek, 7 lis 2017 13:17
Data przejścia do archiwum: środa, 29 lis 2017 08:40
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 864 razy