BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

stanowiąca własność Gminy Pisz, przeznaczona do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Warszawska,
-Numer działki – cz. 737/8,
-Numer KW – OL1P/00012303/5,
-Powierzchnia nieruchomości – 2 m2,
-Opis nieruchomości-teren przeznaczony na ustawienie tablicy reklamowej o wymiarach 1,5 m na 2,40 m tj. 3,60 m2.
-Roczna wysokość czynszu– 894,00 zł oraz 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego , ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 67 poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r., stanowi teren oznaczony symbolem MW- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 7 listopada 2017 r. do dnia 28 listopada 2017 r.

Data powstania: wtorek, 7 lis 2017 13:09
Data opublikowania: wtorek, 7 lis 2017 13:17
Data przejścia do archiwum: środa, 29 lis 2017 08:40
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 772 razy