BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Długa,
-Numery działek – cz. 1852, 1835, 1834, 1830, 1832, 1831, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1846, 1845, 1844, 1843, 1842, 1847, 1848, 1849, 1850 i 1851,
-Numer KW – OL1P/00022783/6,
-Powierzchnia nieruchomości – 57 559 m²,
-Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne,
-Roczna wysokość czynszu – 2 302 zł.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVI/465/13 Rady Miejskiej  Piszu z dnia 30 września 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta Pisz ogłoszoną w Dz. U. Województwa Warmińsko – Mazurskiego, poz. 3312 i 3313 z dnia                4 grudnia 2013 r. położona jest w obszarze oznaczonym symbolami 11 MP, 12 MP, 13 MP, 14 MP, 15 MP – teren zabudowy pensjonatowej.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać do dnia 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 14 listopada 2017 r. do dnia 5 grudnia 2017 r.

Data powstania: wtorek, 14 lis 2017 07:54
Data opublikowania: wtorek, 14 lis 2017 08:52
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 gru 2017 14:30
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 837 razy