BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Parkowa,
Numer działki –  cz. 532,
Numer KW – OL1P/00013028/0,
Powierzchnia nieruchomości –  1400 m²,
Opis nieruchomości – teren  do wydzierżawienia z przeznaczeniem na użytkowanie rolne,
Roczna wysokość czynszu – 70 zł.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 1 roku.
2. W/w nieruchomość według ustaleń studium i kierunków zagospodarowania  przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar trwałych użytków zielonych, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić do 30 czerwca 2018 roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 14 listopada 2017 r. do dnia 5 grudnia 2017 r.

Data powstania: wtorek, 14 lis 2017 07:58
Data opublikowania: wtorek, 14 lis 2017 08:53
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 gru 2017 14:30
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 971 razy