BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

-Położenie nieruchomości – obręb Jeglin, gmina Pisz,
-Numer działki – 63/4,
-Numer KW – OL1P/00013737/3,
-Powierzchnia nieruchomości – 4600 m²,
-Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne,
- Roczna wysokość czynszu – 230 zł.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/410/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jeglin opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 63 poz. 920 z dnia 25 maja 2005 r., stanowi obszar użytków rolnych z przewagą trwałych użytków zielonych..
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 14 listopada 2017 r. do dnia 5 grudnia 2017 r.

Data powstania: wtorek, 14 lis 2017 08:01
Data opublikowania: wtorek, 14 lis 2017 08:54
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 gru 2017 14:30
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 904 razy