BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego

stanowiąca własność Gminy Pisz, przeznaczona do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.),

-Położenie nieruchomości – ul. Mickiewicza,
-Numer działki –547/2,
-Numer KW – OL1P/00013119/0,
-Powierzchnia nieruchomości -3563 m2,
-Opis nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia – lokal użytkowy (pomieszczenia warsztatowo-magazynowe) o powierzchni użytkowej 44,50 m2,
-Roczna wysokość czynszu – 1410 zł oraz 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego na okres do 3 lat.
2. W/w teren zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar hurtowni, zakładów usługowych i rzemieślniczych. Położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 17 listopada 2017 r. do dnia 8 grudnia 2017 r.

Data powstania: piątek, 17 lis 2017 09:43
Data opublikowania: piątek, 17 lis 2017 09:45
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 gru 2017 06:58
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 776 razy