BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Żurawia,
-Numer działki – cz. 1670/10,
-Numer KW – OL1P/00013023/5,
-Powierzchnia nieruchomości – 800 m²,
-Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania jako ogródek,
-Roczna wysokość czynszu – 400 zł.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada  2007r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2008r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar zieleni nieuporządkowanej niskiej. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 23 listopada 2017 r. do dnia 14 grudnia 2017 r.

Data powstania: czwartek, 23 lis 2017 08:41
Data opublikowania: czwartek, 23 lis 2017 15:04
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 gru 2017 14:32
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 801 razy