BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Staszica,
Numer działki – cz. 123,
Numer KW – 13027,
Powierzchnia nieruchomości –  3 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na cele rekreacyjne - cumowanie łodzi,
Roczna wysokość czynszu – 100 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
 2. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicą Staszica a rzeką Pisą w Piszu zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVII/602/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 13 sierpnia 2010 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 2 poz. 14 z dnia 12 stycznia 2011 r. stanowi obszar oznaczony symbolem B-2ZP – teren zieleni parkowej z hangarami na łodzie do wędkowania.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 29 listopada 2017 r. do dnia 20 grudnia 2017 r.

Data powstania: środa, 29 lis 2017 08:57
Data opublikowania: czwartek, 30 lis 2017 08:08
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 gru 2017 14:33
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 828 razy