BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU ZPN.6733.18.2017.EO

o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000

Burmistrz Pisza zawiadamia, że postanowieniem z dnia 22.11.2017r. nałożył na firmę P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa, 02-677 Warszawa, reprezentowaną przez pełnomocnika Panią Annę Warżałę, ul. Leśna 34B/4, 81-549 Gdynia, obowiązek przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie dokumentów, o których mowa w art. 96 ust. 3 pkt 1-3 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2017 r. poz. 1405/, celem przeprowadzenia postępowania odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, w skład której wchodzą: wieża wolnostojąca, instalacja radiokomunikacyjna składająca się z anten nadawczych i radiolinii oraz urządzenia sterujące posadowione u podstawy wieży, na działce o nr geodezyjnym 9/2, położonej w obrębie Ciesina, gmina Pisz.

Data powstania: czwartek, 30 lis 2017 10:25
Data opublikowania: czwartek, 30 lis 2017 10:41
Data przejścia do archiwum: piątek, 8 gru 2017 07:35
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1066 razy