BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

lokal użytkowy o pow. użytkowej 44,50 m2, poł. przy ulicy Mickiewicza.

 

Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

 

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 2, ul. Mickiewicza,

Numer działki – 547/2,

Powierzchnia nieruchomości – 3 563 m2,

Numer  KW – OL1P/00013119/01,

Opis nieruchomości – lokal użytkowy (pomieszczenia warsztatowo-magazynowe) o pow. użytkowej 44,50 m2.

Cena wywoławcza stawki rocznego czynszu  – 1 410 zł + 23 % podatku VAT,

 

Wadium –  500 zł.

Minimalne postąpienie – 10 zł.

 

  1. Przetarg odbędzie się dnia 15 stycznia 2018 r. w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5, o godz. 10.00.
  2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
  3. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
  4. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone , jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
  5. Nie zawarcie umowy dzierżawy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, powoduje przepadek wadium na rzecz ogłaszającego przetarg.
  6. Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z dzierżawioną nieruchomością, a w szczególności kosztów usuwania nieczystości stałych zgromadzonych w związku z prowadzoną działalnością.
  7. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
  8. W/w nieruchomość, zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar hurtowni, zakładów usługowych i rzemieślniczych. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
  9. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu podane wyżej lub w punkcie kasowym mieszczącym się w pokoju nr 5 najpóźniej do dnia 10 stycznia 2018 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.
Data powstania: czwartek, 21 gru 2017 10:35
Data opublikowania: czwartek, 21 gru 2017 10:57
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 sty 2018 10:14
Opublikował(a): Katarzyna Krasa
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 924 razy