BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.34.2017.EO

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Pocztowego Pisz 1

 

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 23.01.2018 r. na wniosek Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, Oddział Operacyjny ds. Nieruchomości, ul. Kolejowa 26, 15-959 Białystok,

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 34/17/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji pod nazwą: rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Pocztowego Pisz 1 przy ulicy Gustawa Gizewiusza 6. 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości, pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5.

Data powstania: wtorek, 23 sty 2018 08:03
Data opublikowania: wtorek, 23 sty 2018 13:55
Data przejścia do archiwum: środa, 7 lut 2018 10:38
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1031 razy