BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU ZPN.6220.1.10.2017.AK

o podjęciu postępowania

Burmistrz Pisza zawiadamia, że w dniu 24.01.2018 r. na podstawie art. 101 § 1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm. /,wydał

 

 

 

 

 

POSTANOWIENIE

 

 

 

 

 

o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: : „Budowa farmy fotowoltaicznej dla miejscowości Kwik, gmina Pisz-2”  o mocy do 1 MW  na działce nr 68/5 – obręb Kwik, gmina Pisz.

 

 

 

 

 

Z treścią w/w postanowienia można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. nr 63.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: środa, 24 sty 2018 14:46
Data opublikowania: środa, 24 sty 2018 16:16
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 lut 2018 07:34
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 896 razy