BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.10.2017.AK

Burmistrz Pisza zawiadamia, że:

 

     • na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm./ oraz art. 77 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm./, zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu z prośbą o opinię odnośnie warunków realizacji dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej dla miejscowości Kwik, gmina Pisz-2”  o mocy do 1 MW  na działce nr 68/5 – obręb Kwik, gmina Pisz.     • na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm./ oraz art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm./, zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji w/w przedsięwzięcia. 

Data powstania: środa, 24 sty 2018 14:50
Data opublikowania: środa, 24 sty 2018 16:14
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 lut 2018 07:34
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 975 razy