BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.35.2017.EO

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu i przyłącza gazowego w obrębie Pisz 1, przy ul. Klonowej i ul. Zatorowej

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 26.01.2018 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Marcina Kasprzaka 25,

01-224 Warszawa, Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn, reprezentowanej przez pełnomocnika

Pana Jacka Kozłowskiego, ul. Mickiewicza 26/23, 11-500 Giżycko,

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 35/17/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu i przyłącza gazowego niskiego ciśnienia z polietylenu na działkach o nr geodezyjnych 272, 287 i 282, położonych w obrębie Pisz 1, przy ul. Klonowej i ul. Zatorowej.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości, pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5.

 

Data powstania: piątek, 26 sty 2018 11:36
Data opublikowania: piątek, 26 sty 2018 15:06
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 lut 2018 07:42
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 952 razy