BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.12.2017.TP

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie energetycznej linii kablowej w obrębie Jaśkowo

 

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 30.01.2018 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin,  

z upoważnienia której działa firma Elektroprojekt Elpro w Ełku, Henryk Gryko, ul. Warszawska 1/48, 19-300 Ełk,

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 12/17/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN YAKXS 4x120 o długości 17 m, na działce o nr geodezyjnym 40, położonej w obrębie Jaśkowo, gmina Pisz.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Wiartel, gmina Pisz.

 

Data powstania: wtorek, 30 sty 2018 12:29
Data opublikowania: wtorek, 30 sty 2018 12:40
Data przejścia do archiwum: środa, 14 lut 2018 09:28
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 928 razy