BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.1.2018.AK

Burmistrz Pisza zawiadamia, że zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,  Zarządu Zlewni w Giżycku

 

o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

 

 

Wydobywanie kruszywa naturalnego  /żwiru i piasku ze żwirem/ metodą odkrywkową, na działkach nr 12/8 obręb Rakowo Piskie i nr 276/1 obręb Stare Guty, gmina Pisz”.

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 2 lut 2018 12:27
Data opublikowania: piątek, 2 lut 2018 15:17
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 lut 2018 08:16
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1091 razy