BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomości przeznaczonej do użyczenia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do użyczenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Tęczowa,
-Numer działki – 1149/38,
-Numer KW – OL1P/00042936/0,
-Powierzchnia nieruchomości – 6450 m2,
-Opis nieruchomości - teren przeznaczony na budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
-Wysokość czynszu – nieodpłatnie.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, do użyczenia w drodze bezprzetargowej na okres 20 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego , ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 67 poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r., stanowi teren oznaczony symbolem 39 U - teren zabudowy usługowej.
3. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 31 stycznia 2018 r. do dnia 21 lutego 2018 r.

Data powstania: poniedziałek, 5 lut 2018 12:47
Data opublikowania: poniedziałek, 5 lut 2018 17:11
Data przejścia do archiwum: czwartek, 22 lut 2018 11:23
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 772 razy