BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

-Położenie nieruchomości – obręb Pisz 2
-Numery działek – 87 i cz. 114/4,
-Numer KW – OL1P/00012877/9,
-Powierzchnia nieruchomości – 18 482 m²,
-Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne,
-Roczna wysokość czynszu – 924 zł.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar użytków zielonych. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 5 lutego 2018 r. do dnia 26 lutego 2018 r.

Data powstania: środa, 7 lut 2018 11:24
Data opublikowania: środa, 7 lut 2018 14:47
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 lut 2018 09:29
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 620 razy