BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pogobie Średnie,
Numery działek –  65/9, 65/10, 65/11, 65/12 i 65/13,    
Numer KW – OL1P/00013177/9,
Powierzchnia nieruchomości –  4513 m²,
Opis nieruchomości – teren  do wydzierżawienia z przeznaczeniem na założenie pasieki,
Wysokość czynszu za cały okres dzierżawy – 451 zł.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 1 roku.
2. W/w nieruchomość według ustaleń studium i kierunków zagospodarowania  przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar pod zabudowę letniskową, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić do 30 września 2018 roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 5 lutego 2018 r. do dnia 26 lutego 2018 r.

Data powstania: środa, 7 lut 2018 11:28
Data opublikowania: środa, 7 lut 2018 14:35
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 lut 2018 09:29
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 731 razy