BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.17.2016.TP

o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie drogi powiatowej w obrębie Wąglik, obrębie Pogobie Średnie i obrębie Wiartel Mały

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 12.02.2018 r. na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg, ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz    z upoważnienia którego działa Eligiusz Michalak, ul. Wojska Polskiego 2/13, 12-200 Pisz,

Burmistrz Pisza wydał decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1522N (Karpa - Turośl – Pisz) od km 31+285 do km 38+285 odcinek (skrzyżowanie Wiartel – Pisz) na działkach o nr geodezyjnych: 1172 - obręb Pisz 2, 501, 306/2, 561, 387/2 – obręb Wąglik, 600/1, 600/2 – obręb Pogobie Średnie, 503/2, 503/3, 504/1, 504/2, 504/3, 504/4 – obręb Wiartel Mały.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości, pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Wąglik, Sołectwie Pogobie Średnie i Sołectwie Wiartel, gmina Pisz.

 

Data powstania: wtorek, 13 lut 2018 13:23
Data opublikowania: wtorek, 13 lut 2018 13:57
Data przejścia do archiwum: środa, 28 lut 2018 10:52
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 816 razy