BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.42.2017.EO

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie energetycznej linii kablowej w obrębie Szczechy Wielkie

 

 

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 16.02.2018 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin,  z upoważnienia której działa firma Elektroprojekt Elpro w Ełku Henryk Gryko, ul. Warszawska 1/48, 19-300 Ełk,

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 42/17/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie energetycznej linii kablowej nN – 0,4 kV oraz złącz kablowo - pomiarowych na działkach o nr geodezyjnych: 75/5, 74, 125, 127/238, 127/173, 127/174,127/156, 127/152,127/131, 127/130 i 127/153 /w granicach oznaczonych od litery A do litery Y1 na załączniku graficznym do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego/, położonych w obrębie Szczechy Wielkie, gmina Pisz.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości, pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Szczechy Wielkie, gmina Pisz.

 

Data powstania: piątek, 16 lut 2018 13:00
Data opublikowania: piątek, 16 lut 2018 19:24
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 mar 2018 08:18
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1110 razy