BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.41.2017.EO

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie energetycznej linii kablowej w obrębie Szczechy Małe

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 19.02.2018 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin,  z upoważnienia której działa firma Elektroprojekt Elpro w Ełku, Henryk Gryko, ul. Warszawska 1/48, 19-300 Ełk,

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 41/17/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie energetycznej linii kablowej nN – 0,4 kV typu YAKXS 4x120 mm² na działkach o nr geodezyjnych 20/1, 19/19, 43/27, 19/84 i 19/49, położonych w obrębie Szczechy Małe, gmina Pisz.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości, pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Szczechy Małe, gmina Pisz.

 

 

Data powstania: poniedziałek, 19 lut 2018 14:11
Data opublikowania: poniedziałek, 19 lut 2018 14:34
Data przejścia do archiwum: wtorek, 6 mar 2018 14:56
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 897 razy