BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia


Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Moniuszki,
Numer działki –  cz. 300/4,
Numer KW – OL1P/ 00013025/9,
Powierzchnia nieruchomości –  50 m²,
Opis nieruchomości – teren użytkowany jako ogródek,
Roczna wysokość czynszu – 35 zł.1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 22 lutego 2018 r. do dnia  15 marca 2018 r.

Data powstania: czwartek, 22 lut 2018 14:10
Data opublikowania: czwartek, 22 lut 2018 14:25
Data przejścia do archiwum: piątek, 16 mar 2018 09:19
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 933 razy