BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU ZPN.6220.1.10.2017.AK

o nowym terminie załatwienia sprawy

Burmistrz Pisza, zawiadamia że na podstawie art. 36 § 1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm. / postanowieniem z dnia 23.02.2018 r.  wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy  dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej dla miejscowości Kwik, gmina Pisz – 2” o mocy do 1 MW  na działce nr 68/5  – obręb Borki, gmina Pisz, do dnia 20.04.2018 r.

Data powstania: piątek, 23 lut 2018 08:58
Data opublikowania: piątek, 23 lut 2018 11:55
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 mar 2018 08:12
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1007 razy