BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Słowackiego,
Numer działki –  cz. 431/57,
Numer KW – OL1P/00012764/4,
Powierzchnia nieruchomości –  324 m²,
Opis nieruchomości – teren  do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod ogródek,
Roczna wysokość czynszu – 230 zł.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XVI/139/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska) ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym  Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 4389 z dnia 2 grudnia 2015 r. położona jest  w obszarze oznaczonym symbolem 12 U – teren zabudowy usługowej.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 1 marca 2018 r. do dnia  22 marca 2018 r.

Data powstania: czwartek, 1 mar 2018 10:55
Data opublikowania: czwartek, 1 mar 2018 13:13
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 mar 2018 09:20
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 946 razy