BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Mikołaja Reja,
Numer działki –  cz. 1430/55,
Numer KW – OL1P/00013670/5,
Powierzchnia nieruchomości –  105 m²,
Opis nieruchomości – teren  do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod ogródek,
Roczna wysokość czynszu – 100 zł.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą XXIV/269/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja i granicą administracyjną miasta Pisz ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym  Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 2749 z dnia 6 lipca 2016 r. położona jest  na obszarze oznaczonym symbolem 016.KDW – teren drogi wewnętrznej.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 8 marca 2018 r. do dnia  29 marca 2018 r.

Data powstania: piątek, 9 mar 2018 08:59
Data opublikowania: piątek, 9 mar 2018 09:12
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 mar 2018 09:37
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 867 razy