BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pogobie Średnie,
Numery działek –  65/9 i 65/12,    
Numer KW – OL1P/00013177/9,
Powierzchnia nieruchomości –  1974 m²,
Opis nieruchomości – teren  do wydzierżawienia z przeznaczeniem na założenie pasieki,
Wysokość czynszu za cały okres dzierżawy – 197 zł.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 1 roku.
2. W/w nieruchomość według ustaleń studium i kierunków zagospodarowania  przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar pod zabudowę letniskową, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić do dnia  30 września 2018 roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 12 marca 2018 r. do dnia 2 kwietnia 2018 r.

Data powstania: poniedziałek, 12 mar 2018 08:12
Data opublikowania: poniedziałek, 12 mar 2018 10:01
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 kwi 2018 11:56
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 866 razy