BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Pszeniczna,
Numer działki – cz. 1874/5,
Numer KW – OL1P/ 00037513/1,
Powierzchnia nieruchomości –  373 m²,
Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem do użytkowania jako ogródek,
Roczna wysokość czynszu – 224 zł.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar zieleni nieuporządkowanej niskiej. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 14 marca 2018 r. do dnia 4 kwietnia 2018 r.


Data powstania: środa, 14 mar 2018 09:36
Data opublikowania: środa, 14 mar 2018 10:13
Data przejścia do archiwum: czwartek, 5 kwi 2018 11:29
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1047 razy