BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Suwalska,
Numery działek – cz.1392, cz. 1471 i cz. 1874/5,
Numery KW – OL1P/00013023/5, OL1P/00013720/1, OL1P/00037513/1,
Powierzchnia łączna nieruchomości – 740 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania jako ogródek,
Roczna wysokość czynszu – 370 zł.


1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. W/w nieruchomości zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowią teren zieleni nieuporządkowanej niskiej, położone są na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 23.03.2018 r. do dnia 13.04.2018 r.

Data powstania: piątek, 23 mar 2018 11:46
Data opublikowania: piątek, 23 mar 2018 14:02
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 kwi 2018 07:48
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 982 razy