BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – obręb Wiartel,
Numer działki – cz.6/3,
Numer KW – OL1P/00022144/5,
Powierzchnia nieruchomości – 200 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania jako ogródek,
Wysokość czynszu za cały okres dzierżawy – 120 zł.

  1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 1 roku.
  2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/201/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Wiartel, obejmujący teren byłej fermy zwierząt futerkowych i tereny do niej przyległe, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 63, poz. 1235 z dnia 22 kwietnia 2008 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 26 US – ogólnodostępne inwestycje celu publicznego o funkcji sportowo rekreacyjnej.
  3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
  4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 29.03.2018 r. do dnia 19.04.2018 r.

 

Data powstania: czwartek, 29 mar 2018 14:01
Data opublikowania: czwartek, 29 mar 2018 15:46
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 kwi 2018 09:07
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 911 razy