BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Mickiewicza,
Numer działki – cz. 181/9,
Numer KW – OL1P/00013522/3,
Powierzchnia nieruchomości – 93 m²,
Opis nieruchomości – nieruchomość zabudowana budynkami garażowymi: nr 4 o powierzchni 15,50 m², nr 5 o powierzchni 15,50 m², nr 6 o powierzchni 15,50 m², nr 7 o powierzchni 15,50 m², nr 8 o powierzchni 15,50 m² oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni 15,50 m²,
Roczna wysokość czynszu – 2883 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar hurtowni, zakładów usługowych i rzemieślniczych, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 29.03.2018 r. do dnia 19.04.2018 r.

Data powstania: czwartek, 29 mar 2018 14:07
Data opublikowania: czwartek, 29 mar 2018 15:45
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 kwi 2018 09:07
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 923 razy