BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Klementowskiego,
Numer działki –  cz. 321/7,
Numer KW – OL1P/ 00013023/5,
Powierzchnia nieruchomości –  21 m²,
Opis nieruchomości – nieruchomość o pow. 21 m2 wraz z budynkiem garażowym o pow. użytkowej 17,50 m2,
Roczna wysokość czynszu – 420 zł + 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/487/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 3 kwietnia 2018 r. do dnia  24 kwietnia 2018 r.

Data powstania: czwartek, 5 kwi 2018 07:47
Data opublikowania: czwartek, 5 kwi 2018 11:25
Data przejścia do archiwum: środa, 25 kwi 2018 08:41
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 946 razy