BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU ZPN.6220.1.1.2018.AK

w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Burmistrz Pisza zawiadamia, że w dniu 03.04.2018 r. na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm./ w związku z art. 63 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm./, oraz § 3 ust. 1 pkt 40 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2016 r. poz. 71/ wydał

 

 

 

postanowienie w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Wydobywanie kruszywa naturalnego  /żwiru i piasku ze żwirem/ metodą odkrywkową, na działkach nr 12/8 obręb Rakowo Piskie i nr 276/1 obręb Stare Guty, gmina Pisz”.

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 6 kwi 2018 08:32
Data opublikowania: piątek, 6 kwi 2018 08:56
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 kwi 2018 08:57
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1129 razy