BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.1.2018.AK

o możliwości zapoznania się z aktami sprawy

Zawiadamia się,  że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm. /  przed zakończeniem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Wydobywanie kruszywa naturalnego  /żwiru i piasku ze żwirem/ metodą odkrywkową, na działkach nr 12/8 obręb Rakowo Piskie i nr 276/1 obręb Stare Guty, gmina Pisz”,  Burmistrz Pisza poinformował strony postępowania,  o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi w/w postępowania.

Data powstania: piątek, 6 kwi 2018 08:33
Data opublikowania: piątek, 6 kwi 2018 08:56
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 kwi 2018 08:57
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1126 razy