BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – obręb Turośl,
Numery działek – 54/1, 54/2, 54/3, 55/3,
Numery KW – OL1P/ 00013680/8 dla dz. nr 55/3 oraz OL1P/00007305/1 dla dz. nr 54/1, 54/2, 54/3
Powierzchnia nieruchomości –  14243 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolne,
Roczna wysokość czynszu – 712 zł.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego na okres do 3 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren hurtowni nawozów, materiałów budowlanych, skupu złomu. Dopuszczalne lokowanie wszelkiej działalności gospodarczej pod warunkiem utrzymania strefy uciążliwości poza zabudową mieszkaniową. Przedmiotowy teren położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.  
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku  na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 4 kwietnia 2018 r. do dnia 25 kwietnia 2018 r.

Data powstania: piątek, 6 kwi 2018 11:43
Data opublikowania: piątek, 6 kwi 2018 13:01
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 kwi 2018 09:08
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 833 razy