BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU ZPN.6220.1.10.2017.AK

nowy termin załatwienia sprawy

Burmistrz Pisza, zawiadamia że na podstawie art. 36 § 1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm./ postanowieniem z dnia 09.04.2018 r.  wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy  dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:  „Budowa farmy fotowoltaicznej dla miejscowości Kwik, gmina Pisz-2”  o mocy do 1 MW  na działce nr 68/5 – obręb Kwik, gmina Pisz, do dnia  30.05. 2018 r.

Data powstania: wtorek, 10 kwi 2018 07:25
Data opublikowania: wtorek, 10 kwi 2018 11:53
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 kwi 2018 07:30
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1200 razy