BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.5.2018.TP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm./

 

zawiadamiam, że w dniu 10.04.2018 r. na wniosek

 

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21 A

20-340 Lublin   

 

reprezentowanej przez pełnomocnika

 

B.P.E. „EL-PRIMA”

Mirosław Rutkowski

ul. Jana Pawła II 18/67

16-400 Suwałki

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 5/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie energetycznej linii kablowej nN – 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi i kablowo-pomiarowymi nN – 0,4 kV na działkach o nr geodezyjnych: 19/200, 19/201, 19/236, 19/244,19/245, 19/116, 19/412, 19/413, 19/414, 19/415, 19/416, 19/143, 19/144, 19/113, 19/114, 19/443, 19/444, 19/445, 19/446, 19/447, 19/448, 19/449, 19/450, 19/192, 19/193, 20/1, 19/532, 19/558, 19/118, położonych w obrębie Szczechy Małe, gmina Pisz. 

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Szczechy Małe, gmina Pisz.

Data powstania: środa, 11 kwi 2018 11:03
Data opublikowania: środa, 11 kwi 2018 16:36
Data przejścia do archiwum: piątek, 11 maj 2018 12:15
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1072 razy