BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Gizewiusza
Numer działki – cz. 354/3,
Numer KW – OL1P/ 00012877/9
Powierzchnia nieruchomości –  10 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do wydzierżawienia pod ustawienie przyczepy gastronomicznej
Roczna wysokość czynszu – 1 000 zł + 23 % podatku VAT
Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 1 roku.
2. W/w teren zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi podstawowy układ komunikacji drogowej. Położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 12 kwietnia 2018 r. do dnia 6 maja 2018 r.

Data powstania: czwartek, 12 kwi 2018 12:04
Data opublikowania: piątek, 13 kwi 2018 09:08
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 maj 2018 10:49
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 794 razy